Viktiga fakta om solpanelrabatter

För närvarande har solpanelrabatter blivit populära incitament för bostads- och kommersiella elanvändare att börja använda solenergi. Det är känt att energi som genereras från solpanelsystem definitivt är en av de mest gröna och ekologiskt vänliga energikällorna. Men det var faktiskt den betydande kostnaden för solpaneler, tillhörande komponenter och installationskostnader som begränsade användningen. Flera år tillbaka började detta problem förändras när kostnaderna för solpanelsystem började minska avsevärt. Kombinerade med förhöjda hårdvarukostnader är de federala, statliga och lokala incitamenten som har gjort solenergi till ett ekonomiskt genomförbart alternativ. Inte förvånande, många bostads- och kommersiella byggägare går sol i stora mängder.

 

Incitament för solenergi kan hittas i form av ekonomiska incitament, lån, undantag, skatteavskrivningar, rabatter och skatteavbrott. Sola incitament kan hittas på tre regeringsnivåer – federala, statliga och regionala. Från den federala regeringen finns en skattekredit på 30% tillgänglig för avveckling av solenergisystem. En solskattekredit erbjuds vanligtvis för fotovoltaiska (PV) solpaneler, soldrivna vattenvärmare och ytterligare tekniker som bygger på solenergi. För solvärmesystem är högst $ 2000 tillgängligt. För att få den federala rabatten måste din solvärmeinstallation godkännas av SRCC (Solar Rating and Certification Corporation) eller en motsvarande statlig myndighet. Endast platser där hälften av bostadsvattnet är uppvärmd med solenergi kan få rabatten. Husägare som producerar extra kredit kommer att kunna bära det fram till nästa skatteår.

 

Varje stat erbjuder flera former av solpanelrabatter. Oavsett om det är soligt Kalifornien eller Vermont, har varje stat sina egna regler och bestämmelser om incitamentberäkning och kvalifikationsförhållanden. Normalt hanterar staterna dessa typer av rabatter och incitament genom en alternativ energifond. Någon som vill installera ett solsystem och samla in solskattebefrielsen måste fylla i en ansökan hos den statliga myndigheten som kontrollerar denna fond. I nästan alla fall är en skattebefrielse så hög som 100% tillgänglig med utvalda solenergisystem som överensstämmer med de skattemässiga rabattkvalificeringsstandarder som staten fastställer.

 

Solenergifrågor ges också av lokala kommuner till husägare och företag. Sådana rabatter minskar avsevärt kostnaden för solpaneler. Varje kommun ökar medel för sina egna alternativa energikampanjer. Denna fond används för att ge incitament till bostads- och affärsägare som installerar solenergisystem. Vissa regioner ger incitament bara för utvalda soldrivna produkter, som vattenvärmesystem. Dessa detaljer måste ses över innan du installerar solpaneler. Detta kommer definitivt hjälpa dig att bestämma om det mest fördelaktiga alternativet och få bästa solpanelrabatten tillgänglig.

 

Övriga incitament presenteras dessutom som solpanelbidrag genom förnybar energifond. Dessa typer av program är tillgängliga för husägare, bostadsbyggare, ideella företag och individer som har låg inkomst. I vissa situationer, som ett alternativ till en direktrabatt eller kontant incitament, ger den särskilda kommunen skattelättnader. Inom denna typ av paket kan en fastighetsägare betala en reducerad skatt på fastigheten. Beroende på kommunens skatteincitament kan en fastighetsägare kunna få en skatteavbrott på cirka 5-10% av den totala investeringen som uppstår i solkraftverket.

 

Det måste påpekas att endast de solkraftanläggningar som uppfyller de särskilda energiteknologinormer som fastställts av de statliga energiklassificeringsorganen omfattas av de särskilda undantagen och incitamentsriktlinjerna. Innan du köper något slags solenergisystem är det viktigt för köparna att kolla in energitypen och huruvida systemet är berättigat till incitament. Solpanelrabatterna är tillgängliga för alla husägare eller verksamhetsställen i Förenta staterna, förutsatt att systemet och avbetalningen överensstämmer med incitamentsreglerna.

solpaneleristockholm

Om det visar sig att efter avveckling av solenergisystemet, inser det att systemet inte har rätt till någon rabatt eller incitament då blir det dyrt. Ett sådant scenario kan komma upp helt enkelt för att köparen försummade att komma ihåg någon teknisk information eller specifik policy. Denna typ av situation kan förebyggas genom att kolla upp problemet innan du investerar i någon soldriven enhet. Inom ett antal stater, till exempel Kalifornien, kräver särskilda bestämmelser att varje enskilt elföretag som är verksamt i staten ska ge incitament till fastighetsägare att köpa, sätta in och genomföra solenergi. Det är därför incitamentet är tillgängligt det gör

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *